Pewnie wiele osób przy próbie konfiguracji wtyczki Disqus miała ten błąd lecz nie mogła znaleźć rozwiązania. Jest ono proste, wystarczy wrzucić w komentarz część kodu z pliku, którego znajdziemy tu:
wp-content/plugins/disqus-comment-system/lib/api/disqus/url.php

Kod wygląda natomiast tak:

 

/**
 * Wrapper to provide a single interface for making an HTTP request.
 *
 * Attempts to use cURL, fopen(), or fsockopen(), whichever is available
 * first.
 *
 * @param string $url URL to make request to.
 * @param array $postdata (optional) If postdata is provided, the request
 * method is POST with the key/value pairs as
 * the data.
 * @param array $file (optional) Should provide associative array
 * with two keys: name and field. Name should
 * be the name of the file and field is the name
 * of the field to POST.
 */
function dsq_urlopen($url, $postdata=false, $file=false) {
 $response = array(
'data' => '',
'code' => 0
);
 
if($file) {
 extract($file, EXTR_PREFIX_ALL, 'file');
}
if(empty($file_name) || empty($file_field)) {
 $file_name = false;
 $file_field = false;
}
 
//
/* 
 // Try curl, fsockopen, fopen + stream (PHP5 only), exec wget
 if(function_exists('curl_init')) { 
 if (!function_exists('curl_setopt_array')) {
 function curl_setopt_array(&$ch, $curl_options)
 {
 foreach ($curl_options as $option => $value) {
 if (!curl_setopt($ch, $option, $value)) {
 return false;
 }
 }
 return true;
 }
 }
 _dsq_curl_urlopen($url, $postdata, $response, $file_name, $file_field);
 } else if(ini_get('allow_url_fopen') && function_exists('stream_get_contents')) {
 _dsq_fopen_urlopen($url, $postdata, $response, $file_name, $file_field);
 } else {
 // TODO: Find the failure condition for fsockopen() (sockets?)
 _dsq_fsockopen_urlopen($url, $postdata, $response, $file_name, $file_field);
 }
*/
//open urls with fsockopen
 _dsq_fsockopen_urlopen($url, $postdata, $response, $file_name, $file_field);
 
// returns array with keys data and code (from headers)
return $response;
}

 

W komentarzu umieszczamy linijki od // Try curl, fsockopen, do file_field);

To tyle, powinno Wam już działać, chociaż to sprawdzi się nie u każdego.

Przyczyną może być także firewall na serwerze. Warto napisać do administratora naszego hostingu.

Pokaz to swoim znajomym!
Share